H. P. Lovecraft

Výročí narození autora

20. SRPEN 2016 - 126 LET OD NAROZENÍ HOWARDA P. LOVECRAFTA

                            Letošní konec srpna se ponese v duchu 126. výročí narození jedné z nejvýznamnějších světových literárních osobností a průkopníků hororové literatury.          

Howard Phillips Lovecraft se narodil 20. 8. 1890 v novoanglickém Providence ve státě Rhode Island. Za svůj poměrně krátký a izolovaný život, plný skličujících zdravotních problémů a psychické nevyrovnanosti, způsobené především problematickým dětstvím, dokázal Lovecraft zanechat monumentální literární odkaz, z něhož mnozí umělci napříč žánry čerpají dodnes. Při pojmu „Lovecraftovský horor“ snad každý znalejší čtenář zbystří a jeho myslí proběhnou automaticky pojmy jako „kosmická hrůza“, „neznámý děs“, „mýtus Cthulhu“ a další pochmurné stěžejní body, jež formovaly téměř každou z Lovecraftových povídek či novel. Introvertní americký autor minulého století, který se také do konce života věnoval rozsáhlé korespondenci se svými přáteli a kolegy, byl nejenom mistrem hororové literatury a fantastické fikce, ale i nadšeným astronomem a chemikem, pod jehož perem vznikla celá řada odborných článků s vědeckým zaměřením. Howard dokonce už jako dítě založil vlastní vědecký časopis „The Scientific Gazzete“, který za pomoci opisu šířil mezi své přátele. Následovala i další „domácí“ periodika, u kterých rozhodně nezůstalo, protože jen o pár let později byl H. P. Lovecraft již stálým členem několika redakcí astronomických plátků, kde měl vlastní vyhrazenou rubriku, jež pravidelně doplňoval o své poznatky. Za všechny jmenujme například deník „The Providence Evening News“ či „Gazette News“. 

                                        

Největší část svého života však Lovecraft věnoval již zmíněným hrůzostrašným povídkám a příběhům, jejichž velká většina byla otištěna v později kultovním „brakovém“ magazínu The Weird Tales. Však také jeho dílo bylo v době, kdy v tomto časopise publikoval, označováno jako „weird fiction“. Toto přízvisko si v některých kruzích udržel Lovecraftův odkaz dodnes, i když častěji je jeho tvorba přirovnávána ke směsici fantastiky, hororu a science-fiction. Mezi nejznámější Lovecraftova díla patří bezesporu „Volání Cthulhu“ (1928), povídka, která vdechla život prastaré entitě Cthulhu. Právě tato povídka, stejně jako na ni volně navazující „Dagon“(1917), „V Horách šílenství“(1931) či „Případ Dextera Warda“(1927) celistvě vystihuje Lovecraftem stvořenou kosmogonii, zahrnující prastará rouhavá božstva i ďábelský spis Necronomicon, jež stále svým temným stínem obkružuje autorův povídkový soubor, zahalen hávem neproniknutelnosti.  Lovecraft je tak plným právem chápán jako přímý následovník E. A. Poa a ostatních autorů předminulého století, jež se zasloužili o světoznámá i méně věhlasná díla tehdy módní, okultními vědami nasáklou prózou, plnou gotické hrůzy a napětí. Právě jim zasvětil Lovecraft v posledních letech svého života vyčerpávající esej „Nadpřirozená hrůza v literatuře“ (1927), která dodnes slouží mnoha literárním historikům a bibliofilům, stejně jako samotným následovníkům jeho odkazu, jako obšírně reflektující historická studie počátků hororové literatury, podaná očima samotného velikána moderního hororu.

Život H. P. Lovecrafta vyhasl předčasně roku 1937, kdy zdolán chudobou a rakovinou trávicího traktu, na sklonku jara zemřel jako osamělý génius. Jeho nadčasová tvorba však žije dodnes, nejen v desítkách titulů jeho přímých pokračovatelů jako Briana Lumleyho či ve dvoudílných povídkových antologiích „Černá křídla Cthulhu“, za nimiž stojí největší současný odborník na dílo a život H. P. Lovecrafta, S. T. Joshi.

        V našem antikvariátu najdete několik titulů z pera nesmrtelného vypravěče z Providence, zejména v podobě povídkových sešitů z počátku devadesátých let, s ilustracemi legendárního výtvarníka Káji Saudka.

H. P. Lovecraft - 1013492 -
H. P. Lovecraft - 1013490 -