Obchodní podmínky

      Antikvariát u kostela

     Jiřího z Poděbrad 17/1, 415 01 Teplice

      Ing. Stanislav Endr

      IČ: 40237176

      DIČ: CZ6701190276

 

 • Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu  jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
 • Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím ve formuláři.
 • Ceny on-line prodeje jsou uvedeny v Kč včetně DPH a jsou konečné. Ceny obsahují DPH ve zvláštním režimu.
 • Mírné opotřebení knihy odpovídající jejímu stáří není v popisu uváděno.
 • Objednávky jsou vyřizovány v pořadí, v jakém došly.
 • Telefonické objednáky je nutno písemně potvrdit
 • Veškeré tituly jsou současně nabízeny i přímo v prodejně a může se stát, že Vámi vybraný titul již byl prodán, ale nestihl se odepsat z on-line nabídky. Za tuto skutečnost se Vám předem omlouváme a budeme Vás o ní informovat.
 • Platba za zboží je předem na účet, taktéž zasíláme na dobírku.
 • Při platbě předem budete o potřebných údajích (číslo účtu, variabilní symbol) informováni e-mailem zároveň s potvrzením, že zboží je dostupné.
 • Při osobním odběru budou knihy v antikvariátu rezervovány 7 dní od data objednávky, při zaslání poštou odešleme zboží  do 5 pracovních dnů od připsání platby na účet
 • Zvolíte-li osobní odběr, můžete si zboží vyzvednout a zaplatit přímo v antikvariátu. Zboží je připraveno k vyzvednutí následující den. Doporučujeme se domluvit na převzetí zboží individuálně e-mailem či telefonicky.
 • Pokud nakupující při objednání zboží zvolí platbu předem na účet prodejce, zavazuje se uhradit celkovou cenu objednávky do 14 dní od její realizace. Pokud prodejce v této lhůtě neobdrží úhradu na účet, bude objednávka prodejcem zrušena
 • Případné oprávněné reklamace budou vyřizovány dle obchodního zákoníku.
 • Vyplněním závazné objednávky v rámci internetového obchodu kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Prodávající se zavazuje, že osobní údaje, které mu poskytl nakupující, bude používat pouze k účelům, které souvisejí se službami obchodu a že je neposkytne žádné třetí osobě, pokud to bezprostředně nesouvisí s vyřízením objednávek.
 • Kupující má možnost do 14 dnů od převzetí odstoupit od kupní smlouvy a vrátit zboží (na vlastní náklady) v původním stavu na adresu prodejce. Pokud se tak rozhodne, musí o této skutečnosti uvědomit prodávajícího, a to e-mailem, nebo telefonicky. Kupující může vrátit zboží osobně v prodejně, či je zaslat zpět domluveným způsobem přepravy.
 • Po obdržení vráceného zboží prodávající kupujícímu vrátí zpět zaplacenou částku (kupní cenu a expediční poplatky v případě reklamace) předem dohodnutým způsobem, nejpozději ve lhůtě 14-ti dnů.
 • Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno či opotřebeno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 • Pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat a zaplatit závazně objednané zboží, prodávající má právo vyřizování dalších objednávek tohoto kupujícího pozastavit, případně odmítnout.